Tjänst för förmedling av redovisningsuppgifter

I dag är det 13.7.2020

Du hittar hjälp längst ner på varje sida.

Producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som har ingått avtal med FPA om elektroniskt direktersättningsförfarande kan sända redovisningarna till FPA via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. Serviceproducenterna kan också gå in och se på de svarsmeddelanden som ges i anslutning till de avsända redovisningarna. I svarsmeddelandena anges om mottagningen lyckades eller misslyckades samt orsaken till eventuella fel. FPA hämtar redovisningarna till sitt datasystem bankdagar klockan 12. Följande bankdag efter att FPA har hämtat redovisningarna från servern kan serviceproducenterna gå in i tjänsten och se på svarsmeddelanden gällande redovisningarna.

Du kan logga in på tjänsten med Suomi.fi-fullmakt.

Hur man loggar in med Suomi.fi-fullmakt

Läs mer på adressen www.suomi.fi/foretag (öppnas i nytt fönster).

För att lämna in redovisningsuppgifter behöver du Suomi.fi-fullmakten 'Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar'.

Om den huvudanvändare som skaffat sig fullmakt att använda e-tjänsten överför fullmakten till någon annan inom organisationen ska den delegerade behörigheten omfatta fullmakten 'Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar'.

Logga in på tjänsten med Suomi.fi-fullmakt

Användningen av Katso-identifiering i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter upphör 28.2.2020. Efter det ska endast Suomi.fi-identifikation användas.

Kom ihåg att logga ut från tjänsten efter att du använt den.