Statistikcentralen

Enkät om löner inom kommunsektorn

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om arbetsställen inom kommunsektorn och uppgifter om anställdas löner i oktober för framställning av statistik. Via denna tjänst skickar kommunerna och samkommunerna uppgifterna till Statistikcentralen antingen i form av filöverföring eller med webblanketter. Att sända uppgifterna via dessa sidor är gratis och säkert.

Inloggning till tjänsten

Statistikcentralen har sänt användarkoden och lösenordet till användarna.

Användar-ID
Lösenord

Kontaktinformation

Frågor som gäller sändningen av uppgifter


E-post: palkat.kunnat@stat.fi

029 551 3503
Nina Nikkanen
Tiina Talvio
Mervi Kurvinen

Arbetställeuppgifter


E-post: yritysrekisteri@stat.fi

Anne Laukkoski029 551 3377
Ulla Karjalainen029 551 3374

Löner


E-post: palkat.kunnat@stat.fi

Heli Udd029 551 3522
Terhi Öberg029 551 3566
Hanna Ahtonen029 551 3536