Suomeksi | På svenska 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Byt lösenord

OBS! Inloggning i en juridisk persons (t.ex. Ab, Kb, öppet bolag) registeruppgifter sker genom att beställa det glömda användarnamnet eller lösenordet med den e-postadress som finns antecknad som den juridiska personens e-postadress i försäkringsförmedlarregistret. Dessutom ska den juridiska personen ha en egen individualiserande e-postadress som antecknats i registret. Adressen får således inte vara samma e-postadress som för en annan person (som antecknats i registret eller som är registrerad eller anställd) i den registrerade juridiska personens uppgifter, eller som en annan juridisk person har anmält i sina uppgifter.

Om e-postadressen är samma såväl för den juridiska personen som för en anställd (som lyder under firman) som finns i dess registeruppgifter, ska de bytas ut så att den juridiska personen har en egen individualiserande adress. Om användarnamnen beställs med den juridiska personens e-postadress, öppnas rätt blankett för ansökan om ändring. Den innehåller både den juridiska personens uppgifter och uppgifter om de anställda.

Användarnamn eller lösenord ska inte beställas till någon annan e-postadress än den juridiska personens e-postadress som finns i registeruppgifterna, eftersom det i annat fall öppnas en kort blankett, med vilken man endast kommer åt att läsa och ändra vissa uppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress), och på blanketten syns inte den juridiska personens uppgifter överhuvudtaget. Det är i så fall fråga om fel blankett för ansökan om ändring.

I registeruppgifterna för en enskild näringsidkare (firma) finns det endast ett ställe för e-postadressen och användarnamn ska beställas genom att använda den e-postadress som finns i registret.


Ange den e-postadress som du har anmält till registret i fältet nedan. Du får en länk för byte av lösenordet till adressen.