Suomeksi | På svenska | In English 
Sökresultat på försäkringsförmedlare anvisning
Firma, bifirma eller den
juridiska personens namn eller FO-nummer
Personens namn

Sök alla ombud
Sök alla försäkringsmäklare

Försäkringsdistribution får bedrivas av fysiska och juridiska personer som är registrerade a) i försäkringsförmedlarregistret som försäkringsförmedlare eller sidoverksamma försäkringsförmedlare, eller b) i en annan EES-stat än i Finland och har underrättat den behöriga myndigheten i den EES-staten om bedrivande av försäkringsdistribution i Finland. Enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) får försäkringsdistribution också bedrivas av vissa sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt 4 § samt försäkringsgivare.

EIOPA-webbplats med länkar till försäkringsförmedlarregister i andra EES-stater

Klicka på ombudets eller försäkringsmäklarens namn för att få fram mer information.

Försäkringsmäklare (juridiska personer)

Firma, bifirma eller den
juridiska personens namn eller FO-nummer
FO-nummer
Aarni Työkyky Oy 3022268-3
Acquisition Helsinki Oy 3101764-9
Oy Actual Risk Service Ltd 0878643-1
Alansa Partner Oy 1789253-5
Aon Finland Oy 0954211-3
Artiva Advance Ky 1959021-5
Arvomeklarit Oy 2658755-9
Avian Oy 1609129-3
BalanssiMeklarit Oy 2840741-9
Benefit Advisors Oy 1993917-3
Brokerlink Etelä Oy 3101594-2
Brokerlink Oy 2904712-8
Brokerlink Pohjoinen Oy 2696640-1
Codeal Services Oy 2927402-1
Erkki Nuotio Oy 1560158-9
Fimek Oy 1012864-9
Finanssipalvelu Promeus Oy 2694153-8
Finib Oy 1989615-0
Finnmek Suomi Oy 2408557-1
Finnrisk Oy 2841505-6
Finpremium Oy 1064154-9
Firstbrokers Oy 0758252-5
Gamla Consulting Oy 2067590-2
Hemsila Oy 2367269-4
Howden Finland Oy 1975455-8
Hultkrantz Placeringsmäkleri Aktiebolag - Sijoitusmeklaripalvelut OY 1782074-2
ITM Brokers Oy 1870131-5
Intus Financial Services Oy Ltd 2750717-8
JMN Riskienkartoitus Oy Porvoo 1035137-3
JP Vakuutuspalvelu Oy 2454040-7
JT Brokers Oy 1524635-3
Jonkarin Oy 2791698-3
Jukka Rouhiainen Oy 2384358-8
Justia Oy 2698928-3
Kari Simonen Palvelut Oy 2295352-3
Kivituote Miettinen Ky 2691514-5
Kuluoptimi Oy 2768675-1
Kuluvaaka Oy 2598125-5
Little Buck Oy 2854359-2
Lystimäen Oy 2459324-2
MH Vakuutus Oy 3144884-4
MK Meklarikeskus Oy 2493003-4
MSR Finser Oy 2631473-7
Marjo Nyström Consulting Oy 2350336-4
Marsh Oy 0887089-5
Meklari-Matti Oy 0931432-1
Meklaritalo Oy 2282436-9
Meklaritoimisto Helmi Oy 2401005-1
Meknia Oy 2762273-1
Mercer (Finland) Oy 1537389-7
Miettinen Oy Vakuutusmeklaritoimisto 1611761-7
NK Vakuutusmeklarit Oy 1601953-1
Novum Life Oy 2560273-7
Novum Oy 1445101-3
Omameklari Oy 2693970-2
PT Consulting Oy 3102910-5
Priimus Vakuutusmeklari Oy 2916930-1
Promeklarit Oy 2866873-1
RH Konsultit Oy 2664027-6
RISKIOPTIMIT KY 1916712-6
Rewenda Oy 0986763-9
Rh-optimointi Oy 1819875-6
Oy Risk Consult Ab 0651813-4
SRO Suomen Riskienhallintaosakeyhtiö 1710535-1
Sinikka Laakso Consulting Oy 2798399-1
Smart Brokers Finland Oy 1977512-1
Suunta Meklarit Oy 2733310-4
Söderberg & Partners International Insurance Oy 2294884-7
T.H.Hiltunen Ky 2051386-6
TK Riskianalyysi Oy 1957923-5
TM-Vakuutusvälitys Oy 1817899-0
Tarjova Vakuutuspalvelut Oy 2837190-3
Teollisuusmeklarit Oy 2728457-6
UB Meklarit Oy 2653338-2
Vakuutio Oy 2875713-6
Vakuutusagentti Suomi Oy 2884585-7
Vakuutusmeklari Otava Oy 2476965-8
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy 2815811-7
Vakuutusmeklariliike Semita Oy 1711876-9
Vakuutusoptimi Oy 2702316-5
Vakuutusvahti Oy 2503567-2
Vakuutusvälitys Arktia Oy 1014358-2
WL Insurance Oy 2815824-8
Wakio Oy 2840085-8
Willis Towers Watson Oy Ab 0971677-7

Försäkringsmäklare (privata näringsidkare)

Namn
Ari Tuomas Arhio
Sinikka Suikkanen