Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Verksamhet i andra ESS-stater

Enligt etableringsfriheten
Stat
Italia
Enligt friheten att tillhandahålla tjänster
Stat
Norja
Ruotsi
Ranska
ViroPerson som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Petri Peltonen 30.10.2020
Verkställande direktör
Namn
Kimmo Olavi Kuronen
Styrelsemedlemmar
Namn
Kimmo Olavi Kuronen