Suomeksi | På svenska | In English 
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Personer som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Kim Olof Marcus Liljequist 2.10.2014
Verkställande direktör
Namn
Kim Olof Marcus Liljequist
Styrelsemedlemmar
Namn
Kim Olof Marcus Liljequist
Styrelsesuppleanter
Namn
Ulf Lars Ossian Kjerin