Suomeksi | På svenska 
Ansökan om registrering som försäkringsmäklare

Med denna blankett kan en privat näringsidkare ansöka av Finansinspektionen om registrering som försäkringsmäklare.

Börja med att läsa föreskriftssamlingen. De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

Personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är inte allmänt tillgängliga i det elektroniska registret.

Förnamn *
Efternamn *
Personbeteckning *
Firma
Bifirmor
FO-nummer
Boningsort *
Driftställets gatuadress *
Driftställets postnummer *
Driftställets postanstalt *
Telefonnummer *
E-postadress *
Bedrivs försäkring verksamheten som huvudsyssla *

Om bisyssla, huvudsysselsättning *
 
   
FörsäkringsprodukterVälj återförsäkringar endast om du är absolut säker på att det är rätt alternativ. Distributörer av återförsäkringar måste foga en separat utredning till ansökan. Kryssa inte för återförsäkringar om du är osäker. Fråga ditt bolag innan du kryssar för rutan.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*

Ansvarsförsäkring; försäkringsgivare eller tillhandahållare av annan likvärdig säkerhet samt försäkringens eller säkerhetens belopp

Försäkringsgivare eller tillhandahållare av annan likvärdig säkerhet*
Försäkringsbelopp eller säkerhetens belopp*
(i hela euro)
Förmedlar kundens eller försäkringsgivarens tillgångar*Verksamhet i andra ESS-stater

Sökanden har interna rutiner och förfaranden för att säkerställa, övervaka och dokumentera att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt. Sökanden kan vid behov förete detta för Finansinspektionen.

Sökanden har en plan för att upprätta ett arkiv enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsförmedling där sökanden på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utveckling, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen.

Lösenord

Lösenordet skall bestå av minst 8 tecken.
Lösenordet ska innehålla tre av följande fyra teckentyper: stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och specialtecken (men inte å, ä, ö eller Å, Ä, Ö).
Skriv det lösenord du valt två gånger och kom i håg att anteckna det också för eget behov. Du får ditt användarnamn senare per e-post.

Lösenord*
Lösenordet på nytt*

Sänd ansökan

Jag förstår att min ansökan inte handläggs förrän jag har tillställt Finansinspektionen de upplysningar som förutsätts i lagen om försäkringsdistribution och betalat ansökningsavgiften. Anvisningarna finns på webbplatsen för försäkringsförmedlare intill ansökningsblanketterna.

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett i ansökan och bilagorna är korrekta.

För att ansökan skall handläggas förutsätts att ansökningsavgiften har betalats.
Registrering av privat näringsidkare 1100.00 euro
Sammanlagt 1100.00 euro
 
Prisuppgifterna uppdateras inte omedelbart, utan först när du uppdaterar sidan.
Klicka på knappen till höger för att uppdatera sidan.