Suomeksi | På svenska 
Palvelu on suljettu. Vakuutusedustajarekisterin hakemukset täytetään jatkossa Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/fi/ .
Vakuutusedustajarekisteriin rekisteröityneet meklarit ja asiamiehet näkyvät jatkossa osoitteessa: https://finanssivalvonta.fi/rekisterit/vakuutusedustajat/.
Kirjautuessasi vakuutusedustajarekisteriin yksityisenä elinkeinoharjoittajana (toiminimi), valitse yksityishenkilön asiointi.
Hakemus asiamieheksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella oikeushenkilö voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä asiamieheksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Oikeushenkilön nimi / (Yrityksen nimi) *
Aputoiminimet
Y-tunnus *
Kotipaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Yhtiötyyppi *
 
Luottolaitos tai sijoituspalveluyritys
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eivät ole vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaan sivutoimisia vakuutusedustajia.
 

 
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista *

Jos sivutoimista, päätoimiala *
 
   
Tarjottavat vakuutuksetValitse jälleenvakuutukset vain jos olet aivan varma asiasta. Jos tarjoat jälleenvakuutuksia, siitä tarvitaan erillinen selvitys hakemusliitteeksi. Jätä valitsematta jos olet epävarma. Kysy asiaa omasta yhtiöstäsi ennen valintaa.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*Edustettavat vakuutuksenantajat

Valitse listalta vakuutuksenantajat, joita edustat. Jos edustamaasi vakuutuksenantajaa ei ole listalla, ota yhteyttä Finanssivalvontaan.
Voit poistaa valitun vakuutusedustajan listalta klikkaamalla sen nimeä.

Vakuutuksenantajat Alueyhtiöt Edustettavat

Toiminta muissa ETA-valtioissaMuokkaa-painikkeella katsotaan ja muokataan rekisterissä olevan henkilön tietoja.
Muokkaa-painiketta ei saa käyttää uuden henkilön lisäämiseen rekisteriin eikä henkilön rekisteristä poistamiseen.

Käytä Poista-painiketta, kun tiedoistanne on tarkoitus poistaa joku.
Käytä Lisää-painiketta, kun tietoihinne on tarkoitus lisätä joku.

Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat (rekisteröitävät)

Lisää tarjoamiseen osallistuviksi vain ne henkilöt, jotka rekisteröidään vakuutusedustajarekisteriin eli vähintään 30 % tarjoamiseen osallistuvista. Tähän ei siis tarvitse lisätä kaikkia henkilöitä ellet nimenomaan halua rekisteröidä kaikkia vakuutusten tarjoamiseen osallistuvia.Kuinka monta henkilöä yrityksessä osallistuu vakuutusten tarjoamiseen?

Vakuutusten tarjoamisesta vastaava

Vakuutusten tarjoamisesta vastaaviksi erityisesti nimetyt henkilöt

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat aina yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt. Jos tämän lisäksi halutaan tehtävään nimetä erityisesti henkilö (esimerkiksi myyntiryhmän esimies, myyntijohtaja tms.) lisää hänet tästä. Jos tähän kenttään syötetään henkilö, tieto tulee julkiseen rekisterinäkymään ja lisäksi vakuutusedustajayhtiö löytyy tarjoamisesta vastaavan henkilön nimellä rekisterin hakutoiminnolla.

Selvitys johtoon kuuluvista

Toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan sijainen


Hallituksen jäsenet


Hallituksen varajäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen varajäsenet


Vastuunalaiset yhtiömiehet
Selvitys omistajista ja muista läheisen sidoksen omaavista


Jos jollakin omistajista on vähintään kymmenesosan omistusosuus, omistajan tiedot tulee täyttää painamalla Lisää-painiketta.
Omistajat
Omistajatiedot tulee täyttää Lisää-painikkeen kautta.
Alla olevaan kenttään kirjoitetaan ainoastaan, jos lisättäviä omistajatietoja ei ole.
Vie omistajatiedot Lisää-painikkeen kautta kaikissa muissa tapauksissa, paitsi jos ei ole yhtään yli 10 % omistavaa.
Kenttään ei kirjoiteta esim. jos joku omistaa 100 %, vaan käytetään Lisää-painiketta.

Selvitys omistussuhteista, mikäli yrityksellä ei ole yhtään yli kymmenesosan omistavaa omistajaaLuonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset


Yhtiön yhteyshenkilö vakuutusedustukseen liittyvissä asioissa, nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 9 §:n 1 momentin 9 kohdan mukainen ilmoitus siitä, että omistusosuudet tai läheiset sidokset eivät estä Finanssivalvonnan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

Yhtiössämme on nimetty toiminto, joka vastaa sisäisistä toiminta- ja menettelytavoista sekä arviointijärjestelmistä, joiden avulla yhtiö varmistaa, valvoo ja dokumentoi ammattipätevyysvaatimusten asianmukaista toteutumista. Yhtiömme pystyy tarvittaessa esittämään Fivalle toiminnon.

Yhtiössämme on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jossa säilytämme hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen.
Oikeushenkilön rekisteröinti 1100.00 euroa
Yhteensä 1100.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.