Suomeksi | På svenska 
Palvelu on suljettu. Vakuutusedustajarekisterin hakemukset täytetään jatkossa Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/fi/ .
Vakuutusedustajarekisteriin rekisteröityneet meklarit ja asiamiehet näkyvät jatkossa osoitteessa: https://finanssivalvonta.fi/rekisterit/vakuutusedustajat/.
Kirjautuessasi vakuutusedustajarekisteriin yksityisenä elinkeinoharjoittajana (toiminimi), valitse yksityishenkilön asiointi.
Hakemus vakuutusmeklariksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä vakuutusmeklariksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Etunimet *
Sukunimi *
Henkilötunnus *
Toiminimi
Aputoiminimet
Y-tunnus
Asuinpaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista *

Jos sivutoimista, päätoimiala *
 
   
Tarjottavat vakuutuksetValitse jälleenvakuutukset vain jos olet aivan varma asiasta. Jos tarjoat jälleenvakuutuksia, siitä tarvitaan erillinen selvitys hakemusliitteeksi. Jätä valitsematta jos olet epävarma.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*

Vastuuvakuutus tai sitä vastaavan vakuuden antaja ja määrä

Vakuutuksenantaja tai muu vakuuden antaja*
Vakuutusmäärä tai Vakuuden määrä*
(kokonaisina euroina)
Välittääkö asiakkaan tai vakuutuksenantajan varoja*Toiminta muissa ETA-valtioissa

Hakijalla on toiminta- ja menettelytavat, joilla varmistetaan, valvotaan ja dokumentoidaan ammattipätevyysvaatimusten asianmukaista toteutumista. Pystyn tarvittaessa esittämään sen Fivalle.

Hakijalla on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jossa säilytän hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen.
Yksityisen elinkeinoharjoittajan rekisteröinti 1100.00 euroa
Yhteensä 1100.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.