Tilkes

Löneenkät inom den privata sektorn 2020

Logga in till tjänsten

Användaridentifikation Användaren av tjänsten har fått identifikationen och lösenordet i ett brev från Statistikcentralen. Vid behov kan ni fråga per e-post efter användaridentifikation samt lösenord för inloggning: palkat.yksityinen@stat.fi
Lösenord

Frågor som gäller sändning av förfrågan,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 3503:
Mervi Kurvinen
Nina Nikkanen
Tiina Talvio

Frågor som gäller innehållet av förfrågan:
Löner inom den privata sektorn,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 2322:
Anu Uuttu