Suomeksi | På svenska 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Avslutande av försäkringsförmedling

Denna sida riktar sig till ombud och försäkringsmäklare. Enligt 14 § i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som antecknats i försäkringsförmedlarregistret samt om upphörande med affärsverksamheten och när en förutsättning för registrering inte längre uppfylls.

Juridiska personer och privata näringsidkare som är registrerade som försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) kan logga in i tjänsten med användarnamn och lösenord för att kontrollera sina uppgifter och ansöka om t.ex. ändring av kontaktuppgifter, ändring av försäkringsbolag som representeras och tillägg eller strykning av personer i registret.

I tjänsten kan du också anmäla om upphörande med affärsverksamheten, vilket registrerade försäkringsförmedlare ska göra själva (14 § i lagen om försäkringsdistribution).

Användarnamn   Har du glömt användarnamn eller lösenord?
Lösenord  

Om du har problem med att beställa användarnamn/lösenord, kan du kontakta Finansinspektionen genom att ringa marknadsövervakare Antti Lampinen, telefon 09 183 5518 eller marknadsövervakare Maarit Lensu, telefon 09 183 5558.