Suomeksi | På svenska | In English 
Försäkringsförmedlarregistret reformeras. Ansökan kan inte göras mellan 8 och 16 april.
Ei käytössä

Här kan du söka ombud och försäkringsmäklare som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret. Använd ett eller båda sökfälten nedan och klicka på Sök.

Firma, bifirma eller den
juridiska personens namn eller FO-nummer
Personens namn

Sök alla ombud
Sök alla försäkringsmäklare

Försäkringsdistribution får bedrivas av fysiska och juridiska personer som är registrerade a) i försäkringsförmedlarregistret som försäkringsförmedlare eller sidoverksamma försäkringsförmedlare, eller b) i en annan EES-stat än i Finland och har underrättat den behöriga myndigheten i den EES-staten om bedrivande av försäkringsdistribution i Finland. Enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) får försäkringsdistribution också bedrivas av vissa sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt 4 § samt försäkringsgivare.

EIOPA-webbplats med länkar till försäkringsförmedlarregister i andra EES-stater