Suomeksi | På svenska 
Förnyelse av registrering

Ange FO-nummer eller personbeteckning. För förnyelse av registrering tas ut samma avgift som för förstagångsregistrering. Till ansökan ska också fogas nödvändiga bilagor.

FO-nummer eller personbeteckning: