Suomeksi | På svenska | In English 
Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan. Hakemuksia ei voi tehdä 8.4. - 16.4. välisenä aikana.
Ei käytössä

Tällä sivulla voit hakea vakuutusedustajarekisterissä olevia asiamiehiä ja vakuutusmeklareita. Kirjoita hakuehto toiseen tai kumpaankin hakukentistä ja klikkaa Hae.

Julkisesti näytettävät tiedot on lueteltu vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 15 §:ssä, eivätkä kaikki aiemmin rekisterissä näkyneet tiedot ole enää julkisia.

Toiminimi, aputoiminimi tai
oikeushenkilön nimi tai y-tunnus
Henkilön nimi

Hae kaikki asiamiehet
Hae kaikki vakuutusmeklarit

Vakuutusten tarjoamista saavat harjoittaa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka on rekisteröity a) vakuutusedustajarekisteriin vakuutusedustajiksi tai sivutoimisiksi vakuutusedustajiksi; tai b) muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa ja ovat tehneet ilmoituksen kyseisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle vakuutusten tarjoamisesta Suomessa. Vakuutusten tarjoamista saavat harjoittaa myös lain 4 §:ssä tarkoitetut eräät sivutoimiset vakuutusedustajat sekä vakuutuksenantajat. (Laki vakuutusten tarjoamisesta 234/2018)

Linkki EIOPAn verkkosivustolle, jonne on kerätty linkit muiden ETA-valtioiden vakuutusedustajarekistereihin