Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Sökresultat på försäkringsförmedlare anvisning
Firma, bifirma eller den
juridiska personens namn eller FO-nummer
Personens namn

Sök alla ombud
Sök alla försäkringsmäklare

Försäkringsdistribution får bedrivas av fysiska och juridiska personer som är registrerade a) i försäkringsförmedlarregistret som försäkringsförmedlare eller sidoverksamma försäkringsförmedlare, eller b) i en annan EES-stat än i Finland och har underrättat den behöriga myndigheten i den EES-staten om bedrivande av försäkringsdistribution i Finland. Enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) får försäkringsdistribution också bedrivas av vissa sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt 4 § samt försäkringsgivare.

EIOPA-webbplats med länkar till försäkringsförmedlarregister i andra EES-stater

Klicka på ombudets eller försäkringsmäklarens namn för att få fram mer information.

Försäkringsmäklare (juridiska personer)

Firma, bifirma eller den
juridiska personens namn eller FO-nummer
FO-nummer
A&O Tukku Oy 2226731-2
AIM Meklaritalo Oy 1463185-8
AR-Meklari Oy 3009830-1
Aarni Työkyky Oy 3022268-3
Oy Actual Risk Service Ltd 0878643-1
Alansa Partner Oy 1789253-5
Aon Finland Oy 0954211-3
Arvomeklarit Oy 2658755-9
Avancia Oy 3101594-2
Avian Oy 1609129-3
Axman Ab Oy 2443996-6
BalanssiMeklarit Oy 2840741-9
Bovico Oy 2455516-6
Broker Partner Oy 2962220-9
Brokerlink Oy 2904712-8
Brokerlink Pohjoinen Oy 2696640-1
Codeal Services Oy 2927402-1
Erkki Nuotio Oy 1560158-9
Fimek Oy 1012864-9
Finanssiaura Oy 1714752-7
Finanssipalvelu Promeus Oy 2694153-8
Finib Oy 1989615-0
Finnmek Suomi Oy 2408557-1
Finnrisk Oy 2841505-6
Finpremium Oy 1064154-9
Firstbrokers Oy 0758252-5
Gallela Invest Oy 3004965-7
Gamla Consulting Oy 2067590-2
HankintaPartners Oy 3239839-1
Howden Finland Oy 1975455-8
Hultkrantz Placeringsmäkleri Aktiebolag - Sijoitusmeklaripalvelut OY 1782074-2
IB Partners Oy 3157374-1
Intus Financial Services Oy Ltd 2750717-8
JMN Riskienkartoitus Oy Porvoo 1035137-3
JP Vakuutuspalvelu Oy 2454040-7
JT Brokers Oy 1524635-3
Jonkarin Oy 2791698-3
Justia Oy 2698928-3
Kari Simonen Palvelut Oy 2295352-3
Kivituote Miettinen Ky 2691514-5
Komija Oy 2896668-3
Kuluoptimi Oy 2768675-1
Kuluvaaka Hoitopalvelu Oy 3246446-7
Kuluvaaka Oy 2598125-5
Lapin Meklarit Oy 3294878-7
Lystimäen Oy 2459324-2
MH Vakuutus Oy 3144884-4
MK Meklarikeskus Oy 2493003-4
Marjo Nyström Consulting Oy 2350336-4
Marsh Oy 0887089-5
Meklari-Matti Oy 0931432-1
Meklaripaja Eteläinen Oy 3337238-8
Meklaripaja Keski-Suomi Oy 3388708-2
Meklaripaja Oy 3223068-7
Meklator Oy 3224526-4
Meknia Oy 2762273-1
Mercer (Finland) Oy 1537389-7
Miettinen Oy Vakuutusmeklaritoimisto 1611761-7
NK Vakuutusmeklarit Oy 1601953-1
Nomme Oy 2254868-3
Nordic Broker NB Oy 0861388-0
Novum Oy 1445101-3
Oikeaturva Oy 2903503-9
Omameklari Oy 2693970-2
PT Consulting Oy 3102910-5
Pension Link Oy 3254690-5
Promeklarit Oy 2866873-1
Oy R.A. Nyberg Consulting Ltd 0899206-7
RISKIOPTIMIT KY 1916712-6
Renderize Oy 2729770-5
Retta Vakuutuspalvelut Oy 3151649-9
Rewenda Oy 0986763-9
Rh-optimointi Oy 1819875-6
Oy Risk Consult Ab 0651813-4
Risk Link Oy 3300807-6
S&P Turku Oy 3149886-8
SRO Suomen Riskienhallintaosakeyhtiö Oy 3092790-7
Sinikka Laakso Consulting Oy 2798399-1
Smart Brokers Finland Oy 1977512-1
Söderberg & Partners Oy 3142631-1
T.H.Hiltunen Ky 2051386-6
TK Riskianalyysi Oy 1957923-5
TM-Vakuutusvälitys Oy 1817899-0
Teollisuusmeklarit Oy 2728457-6
Timco Power Oy 3176076-6
UB Meklarit Oy 2653338-2
Vakuri Oy 3404488-8
Vakuutio Oy 2875713-6
Vakuutusagentti Suomi Oy 2884585-7
Vakuutusmeklari Otava Oy 2476965-8
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy 2815811-7
Vakuutusoptimi Oy 2702316-5
Vakuutusprojektit HPT Oy 3101764-9
Vakuutusvahti Oy 2503567-2
Vakuutusvälitys Arktia Oy 1014358-2
Veklari Oy 3246290-4
Wakio Oy 2840085-8
Willis Towers Watson Oy Ab 0971677-7

Försäkringsmäklare (privata näringsidkare)

Namn / Firma