Suomeksi | På svenska | In English 
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Antti Olavi Korpela 6.10.2003
Verkställande direktör
Namn
Kari Olavi Simonen
Styrelsemedlemmar
Namn
Antti Olavi Korpela
Kari Olavi Simonen
Styrelsesuppleanter
Namn
Seija Kaarina Liikanen