Suomeksi | På svenska | In English 
Försäkringsförmedlarregistret reformeras. Ansökan kan inte göras mellan 8 och 16 april.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Antti Juhana Miekkavaara 16.4.2013
Verkställande direktör
Namn
Vesa Heikki Helama
Ställföreträdande verkställande direktör
Namn
Antti Juhana Miekkavaara
Styrelsemedlemmar
Namn
Vesa Heikki Helama
Antti Juhana Miekkavaara
Styrelsesuppleanter
Namn
Aino Maria Miekkavaara