Suomeksi | På svenska | In English 
Asiamiehen tiedot (oikeushenkilö)

Päätoimisilla vakuutusedustajilla tarkoitetaan kaikkia vakuutusedustajia, jotka eivät ole laissa tarkoitetulla tavalla sivutoimisia.

Toiminta muissa ETA-valtioissa

Tarjoamisen vapauden perusteella
Valtio
TanskaVakuutusten tarjoamisesta vastaava
Nimi Rekisteröintipäivä
Heikki Mäenpää 14.2.2020
Hallituksen jäsenet
Nimi
Per Österström
Hallituksen varajäsenet
Nimi
Erik Daniels