Suomeksi | På svenska | In English 
Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan. Hakemuksia ei voi tehdä 8.4. - 16.4. välisenä aikana.
Vakuutusmeklarin tiedot (oikeushenkilö)

Päätoimisilla vakuutusedustajilla tarkoitetaan kaikkia vakuutusedustajia, jotka eivät ole laissa tarkoitetulla tavalla sivutoimisia.

Toiminta muissa ETA-valtioissa

Sijoittautumisvapauden perusteella
Valtio
Islanti
Tarjoamisen vapauden perusteella
Valtio
Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, IslantiVakuutusten tarjoamisesta vastaava
Nimi Rekisteröintipäivä
Irina Mirjami Simula 26.1.2016
Toimitusjohtaja
Nimi
Lotta Sylvia Johanna Sillanpää
Toimitusjohtajan sijainen
Nimi
Riku Otto Matias Koikkalainen
Hallituksen jäsenet
Nimi
Riku Otto Matias Koikkalainen
Salvador Marin Moreno
Lotta Sylvia Johanna Sillanpää