Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Verksamhet i andra ESS-stater

Enligt friheten att tillhandahålla tjänster
Stat
Ruotsi,Norja,Belgia,Tanska,Italia,Irlanti,Viro,Latvia,LiettuaPerson som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Terhi Maarit Kiviranta-Suomalainen 14.9.1998
Verkställande direktör
Namn
Juha Petteri Soikkanen
Styrelsemedlemmar
Namn
Nick Holmes
Elina Marjaana Järvinen
Henrik Ryden
Juha Petteri Soikkanen