Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Verksamhet i andra ESS-stater

Enligt friheten att tillhandahålla tjänster
Stat
Belgia
Norja
Hollanti
Lichtenstein
Tanska
Ruotsi
Kroatia
ItaliaPerson som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Kari Heikki Willgren 9.10.2000
Verkställande direktör
Namn
Antero Juhani Airo
Styrelsemedlemmar
Namn
Antero Juhani Airo
Pär Johan Forsgård
Allan Karlsen
Kari Heikki Willgren