Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Verksamhet i andra ESS-stater

Enligt friheten att tillhandahålla tjänster
Stat
Norja
Latvia
Tanska
Viro
Ruotsi
LiettuaPerson som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Hannu Tapio Vanhatalo 2.11.2006
Verkställande direktör
Namn
Hannu Tapio Vanhatalo
Styrelsemedlemmar
Namn
Hannu Tapio Vanhatalo
Styrelsesuppleanter
Namn
Mirjam Anna Elina Vanhatalo