Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Mikko Sakari Hannuksela 15.8.2022
Jarkko Väinö Erland Pitkälä 28.3.2019
Verkställande direktör
Namn
Mikko Sakari Hannuksela
Jarkko Väinö Erland Pitkälä
Ställföreträdande verkställande direktör
Namn
Aleksi Tuomas Mäkijärvi
Styrelsemedlemmar
Namn
Aleksi Tuomas Mäkijärvi
Markus Peltokorpi
Jari Pitkälä
Jarkko Väinö Erland Pitkälä
Anssi Ilari Salakari