Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Anna Konttinen 9.4.2021
Antti Sakarias Konttinen 7.8.2017
Verkställande direktör
Namn
Antti Sakarias Konttinen
Ställföreträdande verkställande direktör
Namn
Kimmo Konttinen
Styrelsemedlemmar
Namn
Antti Sakarias Konttinen
Styrelsesuppleanter
Namn
Heikki Markus Konttinen
Medlemmar i organ som kan jämställas med styrelse
Namn
Antti Sakarias Konttinen
Suppleanter i organ som kan jämställas med styrelse
Namn
Heikki Markus Konttinen