Suomeksi | På svenska | In English 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Uppgifter om försäkringsmäklaren (juridisk person)

Med huvudsakliga försäkringsförmedlare avses samtliga försäkringsförmedlare, förutom de som enligt lagen bedriver verksamheten som bisyssla.

Verksamhet i andra ESS-stater

Enligt etableringsfriheten
Stat
Islanti
Enligt friheten att tillhandahålla tjänster
Stat
Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, IslantiPerson som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution
Namn Registreringsdag
Irina Mirjami Simula 26.1.2016
Verkställande direktör
Namn
Lotta Sylvia Johanna Sillanpää
Ställföreträdande verkställande direktör
Namn
Riku Otto Matias Koikkalainen
Styrelsemedlemmar
Namn
Riku Otto Matias Koikkalainen
Salvador Marin Moreno
Lotta Sylvia Johanna Sillanpää