Suomeksi | På svenska | In English 
Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan. Hakemuksia ei voi tehdä 8.4. - 16.4. välisenä aikana.
Vakuutusmeklarin tiedot (oikeushenkilö)

Päätoimisilla vakuutusedustajilla tarkoitetaan kaikkia vakuutusedustajia, jotka eivät ole laissa tarkoitetulla tavalla sivutoimisia.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaava
Nimi Rekisteröintipäivä
Minna Vilkki 20.12.2019
Toimitusjohtaja
Nimi
Minna Vilkki
Hallituksen jäsenet
Nimi
Minna Kiiso
Minna Vilkki
Hallituksen varajäsenet
Nimi
Sofia Vilkki