Suomeksi | På svenska 
Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan. Hakemuksia ei voi tehdä 8.4. - 16.4. välisenä aikana.
Hakemus asiamieheksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä asiamieheksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Etunimet *
Sukunimi *
Henkilötunnus *
Katuosoite (koti) *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Toiminimi
Aputoiminimet
Y-tunnus
Asuinpaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista *

Jos sivutoimista, päätoimiala *
 
   
Tarjottavat vakuutuksetValitse jälleenvakuutukset vain jos olet aivan varma asiasta. Jos tarjoat jälleenvakuutuksia, siitä tarvitaan erillinen selvitys hakemusliitteeksi. Jätä valitsematta jos olet epävarma. Kysy asiaa omasta yhtiöstäsi ennen valintaa.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*Edustettavat vakuutuksenantajat

Valitse listalta vakuutuksenantajat, joita edustat. Jos edustamaasi vakuutuksenantajaa ei ole listalla, ota yhteyttä Finanssivalvontaan.
Voit poistaa valitun vakuutusedustajan listalta klikkaamalla sen nimeä.

Vakuutuksenantajat Alueyhtiöt Edustettavat

Toiminta muissa ETA-valtioissa

Hakijalla on toiminta- ja menettelytavat, joilla varmistetaan, valvotaan ja dokumentoidaan ammattipätevyysvaatimusten asianmukaista toteutumista. Pystyn tarvittaessa esittämään sen Fivalle.

Hakijalla on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jossa säilytän hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen.
Yksityisen elinkeinoharjoittajan rekisteröinti 1100.00 euroa
Yhteensä 1100.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.