Suomeksi | På svenska 
Hakemus asiamieheksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella oikeushenkilö voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä asiamieheksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Oikeushenkilön nimi *
Aputoiminimet
Y-tunnus *
Kotipaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista*

Jos sivutoimista, päätoimiala*
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eivät ole vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaan sivutoimisia vakuutusedustajia.  
 
Luottolaitos tai sijoituspalveluyritys

   
Tarjottavat vakuutukset
Edustettavat vakuutuksenantajat

Valitse listalta vakuutuksenantajat, joita edustat. Jos edustamaasi vakuutuksenantajaa ei ole listalla, ota yhteyttä Finanssivalvontaan.
Voit poistaa valitun vakuutusedustajan listalta klikkaamalla sen nimeä.

Vakuutuksenantajat Alueyhtiöt Edustettavat

Toiminta muissa ETA-valtioissaMuokkaa-painikkeella katsotaan ja muokataan rekisterissä olevan henkilön tietoja.
Muokkaa-painiketta ei saa käyttää uuden henkilön lisäämiseen rekisteriin eikä henkilön rekisteristä poistamiseen.

Käytä Poista-painiketta, kun tiedoistanne on tarkoitus poistaa joku.
Käytä Lisää-painiketta, kun tietoihinne on tarkoitus lisätä joku.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat ja vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat

Jos olet sekä tarjoamisesta vastaava että tarjoamiseen osallistuva, lisää oma nimesi molempiin kohtiin.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat


Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat (rekisteröitävät)
Selvitys johtoon kuuluvista

Toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan sijainen


Hallituksen jäsenet


Hallituksen varajäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen varajäsenet


Vastuunalaiset yhtiömiehet
Selvitys omistajista ja muista läheisen sidoksen omaavista

Omistajat


Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset
Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 9 §:n 1 momentin 9 kohdan mukainen ilmoitus siitä, että omistusosuudet tai läheiset sidokset eivät estä Finanssivalvonnan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen. Katso maksuohjeet.
Oikeushenkilön rekisteröinti 1000.00 euroa
Yhteensä 1000.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.

Hakemus lähtee Finanssivalvonnalle käsiteltäväksi heti klikkaamalla seuraavaa painiketta: