Suomeksi | På svenska 
Hakemus vakuutusmeklariksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella oikeushenkilö voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä vakuutusmeklariksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Oikeushenkilön nimi *
Aputoiminimet
Y-tunnus *
Kotipaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Yhtiötyyppi *
 
Luottolaitos tai sijoituspalveluyritys
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eivät ole vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaan sivutoimisia vakuutusedustajia.
 

 
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista *

Jos sivutoimista, päätoimiala *
 
   
Tarjottavat vakuutuksetValitse jälleenvakuutukset vain jos olet aivan varma asiasta. Jos tarjoat jälleenvakuutuksia, siitä tarvitaan erillinen selvitys hakemusliitteeksi. Jätä valitsematta jos olet epävarma.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*

Vastuuvakuutus tai sitä vastaavan vakuuden antaja ja määrä

Vakuutuksenantaja tai muu vakuuden antaja*
Vakuutusmäärä tai Vakuuden määrä*
(kokonaisina euroina)
Välittääkö asiakkaan tai vakuutuksenantajan varoja*Toiminta muissa ETA-valtioissaMuokkaa-painikkeella katsotaan ja muokataan rekisterissä olevan henkilön tietoja.
Muokkaa-painiketta ei saa käyttää uuden henkilön lisäämiseen rekisteriin eikä henkilön rekisteristä poistamiseen.

Käytä Poista-painiketta, kun tiedoistanne on tarkoitus poistaa joku.
Käytä Lisää-painiketta, kun tietoihinne on tarkoitus lisätä joku.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat ja vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat

Kuinka monta henkilöä yrityksessä osallistuu vakuutusten tarjoamiseen?Jos olet sekä tarjoamisesta vastaava että tarjoamiseen osallistuva, lisää oma nimesi molempiin kohtiin.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat


Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat (rekisteröitävät)

Lisää tarjoamiseen osallistuviksi vain ne henkilöt, jotka rekisteröidään vakuutusedustajarekisteriin eli vähintään 30 % tarjoamiseen osallistuvista. Tähän ei siis tarvitse lisätä kaikkia henkilöitä ellet nimenomaan halua rekisteröidä kaikkia vakuutusten tarjoamiseen osallistuvia.

Selvitys johtoon kuuluvista

Toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan sijainen


Hallituksen jäsenet


Hallituksen varajäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenet


Hallitukseen rinnastettavan toimielimen varajäsenet


Vastuunalaiset yhtiömiehet
Selvitys omistajista ja muista läheisen sidoksen omaavista


Jos jollakin omistajista on vähintään kymmenesosan omistusosuus, omistajan tiedot tulee täyttää painamalla Lisää-painiketta.
Omistajat
Omistajatiedot tulee täyttää Lisää-painikkeen kautta.
Alla olevaan kenttään kirjoitetaan ainoastaan, jos lisättäviä omistajatietoja ei ole.

Selvitys omistussuhteista, mikäli yrityksellä ei ole yhtään yli kymmenesosan omistavaa omistajaaLuonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset
Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 11 kohdan mukainen ilmoitus siitä, että omistusosuudet tai läheiset sidokset eivät estä Finanssivalvonnan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen.
Oikeushenkilön rekisteröinti 1000.00 euroa
Yhteensä 1000.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.