Suomeksi | På svenska 
Hakemus vakuutusmeklariksi rekisteröimiseksi

Tällä lomakkeella oikeushenkilö voi hakea Finanssivalvonnalta rekisteröintiä vakuutusmeklariksi.

Aloita lukemalla hakuprosessia ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, jotka löytyvät hakemuslinkkien yhteydestä Finanssivalvonnan sivulta.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole rekisteristä sähköisesti yleisesti saatavilla.

Oikeushenkilön nimi *
Aputoiminimet
Y-tunnus *
Kotipaikka *
Toimipaikan katuosoite *
Toimipaikan postinumero *
Toimipaikan postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista*

Jos sivutoimista, päätoimiala*
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eivät ole vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaan sivutoimisia vakuutusedustajia.  
   
Tarjottavat vakuutukset


Vastuuvakuutus tai sitä vastaavan vakuuden antaja ja määrä

Vakuutuksenantaja tai muu vakuuden antaja*
Vakuutusmäärä tai Vakuuden määrä*
(kokonaisina euroina)
Välittääkö asiakkaan tai vakuutuksenantajan varoja*Toiminta muissa ETA-valtioissaMuokkaa-painikkeella katsotaan ja muokataan rekisterissä olevan henkilön tietoja.
Muokkaa-painiketta ei saa käyttää uuden henkilön lisäämiseen rekisteriin eikä henkilön rekisteristä poistamiseen.

Käytä Poista-painiketta, kun tiedoistanne on tarkoitus poistaa joku.
Käytä Lisää-painiketta, kun tietoihinne on tarkoitus lisätä joku.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat ja vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat
Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat (rekisteröitävät)


Selvitys johtoon kuuluvista

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen
Hallituksen jäsenet
Hallituksen varajäsenet
Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenet
Hallitukseen rinnastettavan toimielimen varajäsenet
Vastuunalaiset yhtiömiehet


Selvitys omistajista ja muista läheisen sidoksen omaavista

Omistajat
Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset


Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 11 kohdan mukainen ilmoitus siitä, että omistusosuudet tai läheiset sidokset eivät estä Finanssivalvonnan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

Salasana

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä.
Salasanan pitää sisältää kolmea tyyppiä seuraavista neljästä merkkityypistä: isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z), numerot (0-9) ja erikoismerkit (lukuun ottamatta å, ä, ö tai Å, Ä, Ö).
Kirjoita valitsemasi salasana alle kahteen kertaan ja myös itsellesi muistiin. Käyttäjätunnuksen saat myöhemmin sähköpostilla.

Salasana*
Salasana uudestaan*

Hakemuksen lähettäminen

Ymmärrän, että hakemustani ei tutkita ennen kuin olen lähettänyt Finanssivalvonnalle vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitykset ja maksanut hakemusmaksun. Ohjeet ovat vakuutusedustajien sivustolla hakemuslinkkien yhteydessä.

Vakuutan, että yllä antamani tiedot ovat oikeita.

Hakemuksen käsittely edellyttää hakemusmaksun maksamisen. Katso maksuohjeet.
Oikeushenkilön rekisteröinti 1000.00 euroa
Yhteensä 1000.00 euroa
 
Hintatiedot eivät päivity välittömästi, vaan sivun uudelleenlatautuessa.
Sivun voi tarvittaessa ladata uudelleen viereisellä napilla.

Hakemus lähtee Finanssivalvonnalle käsiteltäväksi heti klikkaamalla seuraavaa painiketta: