Suomeksi | På svenska 
Ansökan om registrering som ombud

Med denna blankett kan en privat näringsidkare ansöka av Finansinspektionen om registrering som ombud.

Börja med att läsa föreskriftssamlingen. De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

Personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är inte allmänt tillgängliga i det elektroniska registret.

Förnamn *
Efternamn *
Personbeteckning *
Gatuadress (hem) *
Postnummer *
Postanstalt *
Firma
Bifirmor
FO-nummer
Boningsort *
Driftställets gatuadress *
Driftställets postnummer *
Driftställets postanstalt *
Telefonnummer *
E-postadress *
Bedrivs verksamheten som huvudsyssla *

Om bisyssla, huvudsysselsättning *
 
   
Försäkringsprodukter
Försäkringsprodukterna fylls i automatiskt utgående från de representerade försäkringsbolagen som väljs i menyn nedan. Det går inte att själv välja försäkringsprodukterna.
Välj återförsäkringar endast om du är absolut säker på att det är rätt alternativ. Distributörer av återförsäkringar måste foga en separat utredning till ansökan. Kryssa inte för återförsäkringar om du är osäker. Fråga ditt bolag innan du kryssar för rutan. Kysy asiaa omasta yhtiöstäsi ennen valintaa.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*Försäkringsgivare som representeras

Välj från förteckningen de försäkringsgivare som ni representerar.Om den försäkringsgivare som ni representerar inte finns i förteckningen, kontakta Finansinspektionen.

Försäkringsgivare Regionala bolag Representerade

Verksamhet i andra ESS-stater

Lösenord

Lösenordet skall bestå av minst 8 tecken.
Lösenordet ska innehålla tre av följande fyra teckentyper: stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och specialtecken (men inte å, ä, ö eller Å, Ä, Ö).
Skriv det lösenord du valt två gånger och kom i håg att anteckna det också för eget behov. Du får ditt användarnamn senare per e-post.

Lösenord*
Lösenordet på nytt*

Sänd ansökan

Jag förstår att min ansökan inte handläggs förrän jag har tillställt Finansinspektionen de upplysningar som förutsätts i lagen om försäkringsdistribution och betalat ansökningsavgiften. Anvisningarna finns på webbplatsen för försäkringsförmedlare intill ansökningsblanketterna.

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett i ansökan och bilagorna är korrekta.

För att ansökan skall handläggas förutsätts att ansökningsavgiften har betalats.
Registrering av privat näringsidkare 1000.00 euro
Sammanlagt 1000.00 euro
 
Prisuppgifterna uppdateras inte omedelbart, utan först när du uppdaterar sidan.
Klicka på knappen till höger för att uppdatera sidan.