Suomeksi | På svenska | In English 
Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan. Hakemuksia ei voi tehdä 8.4. - 16.4. välisenä aikana.

Tällä sivulla voit hakea vakuutusedustajarekisterissä olevia asiamiehiä ja vakuutusmeklareita. Kirjoita hakuehto toiseen tai kumpaankin hakukentistä ja klikkaa Hae.

Julkisesti näytettävät tiedot on lueteltu vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 15 §:ssä, eivätkä kaikki aiemmin rekisterissä näkyneet tiedot ole enää julkisia.

Toiminimi, aputoiminimi tai
oikeushenkilön nimi tai y-tunnus
Henkilön nimi

Hae kaikki asiamiehet
Hae kaikki vakuutusmeklarit

Vakuutusten tarjoamista saavat harjoittaa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka on rekisteröity a) vakuutusedustajarekisteriin vakuutusedustajiksi tai sivutoimisiksi vakuutusedustajiksi; tai b) muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa ja ovat tehneet ilmoituksen kyseisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle vakuutusten tarjoamisesta Suomessa. Vakuutusten tarjoamista saavat harjoittaa myös lain 4 §:ssä tarkoitetut eräät sivutoimiset vakuutusedustajat sekä vakuutuksenantajat. (Laki vakuutusten tarjoamisesta 234/2018)

Linkki EIOPAn verkkosivustolle, jonne on kerätty linkit muiden ETA-valtioiden vakuutusedustajarekistereihin