TAVARALIIKENNELUPAHAKEMUS

Ohje
Tietosuojaseloste

1. Tiedot hakijasta
2. Liikenteestä vastaavan henkilön tiedot
3. Hakemuksen aihe / aiheet (täytä tarvittaessa lisätietoja)
Yhteisöluvan lisäjäljennös
Lisätietoja
4. Hakemuksen liitteet
Liite Toimitustapatapa
Liitetiedoston lisääminen
Nimi Tiedosto
5. Päätöksen postitus ja laskutus


Laatijan / asiamiehen tiedot (jos eri kuin luvan hakija)


6. Hakemuksen lähettäminen