Tilastokeskus

SVT - Suomen virallinen tilasto Suomeksi

Läroanstaltstatistik

Från den här sidan kan du logga in till de följande insamlingar av uppgifter:

Läroanstaltstatistikens web-blanketter:

  • Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen år 2020 (stängd)
Användar-ID:
Lösenord:

Samma användaridentifikation och lösenord används till alla insamlingar. Programmerna kan användas dygnet runt.


Statistikcentralen, användarstöd i frågor som gäller uppgiftsinnehållet, användaridentifikationer

oppilaitostilastot@stat.fi