Tilkes

Löneenkät inom den privata sektorn 2022

Logga in till tjänsten

Användaridentifikation Användaren av tjänsten har fått identifikationen och lösenordet i ett brev från Statistikcentralen. Vid behov kan ni fråga per e-post efter användaridentifikation samt lösenord för inloggning: palkat.yksityinen@stat.fi
Lösenord

Frågor som gäller sändning av förfrågan:
Datainsamlingstjänster
palkat.yksityinen@stat.fi
Tfn. 029 551 3503

Frågor som gäller innehållet av förfrågan:
Löner inom den privata sektorn
palkat.yksityinen@stat.fi
Tfn. 029 551 6990
Harri Nummila
Olli Ruuska
Miisa Andersin