Ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter / anmälan om partiförsäljning

Ärende

 
-
 
*
1. Uppgifter om sökanden2. Kontaktperson eller ombud (med fullmakt)3. Uppgifter om försäljningsplatsen
 


*
*

4. Typ av affärsrörelse *
*


5. Beslutet postas till
6. Tilläggsupplysningar om sökanden

  
7. Varor till försäljning

8. Försäljningsdiskarnas antal och placering på försäljningsplatsen

st.

9. Redogörelse för placeringen av tobaksprodukter och rökdon vid försäljningsdisken

Tilläggsupplysningar
Bilagor
  • Övriga bilagor

st.

¹ Med specialsaffär avses detaljförsäljningsställen som huvudsakligen säljer tobaksprodukter och rökdon.

© 2022 Copyright Posti Messaging Oy  |   |  https://www.postimessaging.com/customer-service