Tilkes  På svenska

Yritysten innovaatiotoiminta 2014–2016

Tässä kyselyssä kerätään tietoja yrityksenne innovaatioista ja innovaatiotoiminnasta vuosina 2014–2016.

Innovaatiolla tarkoitetaan yrityksenne markkinoille tuomaa tai käyttöönottamaa uutta tai olennaisesti parannettua tuotetta, prosessia, organisatorista menetelmää tai markkinointimenetelmää. Innovaatiolla tulee olla uusia tai olennaisesti parannettuja ominaisuuksia tai käyttötarkoituksia verrattuna yrityksen aiemmin myymiin tuotteisiin tai käyttämiin menetelmiin. Innovaation on oltava uusi yrityksenne näkökulmasta, vaikka alun perin se voi olla kehitetty muiden yritysten toimesta.

Innovaatiotoimet käsittävät koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, rakennusten ja lisenssien hankinnan, suunnittelu- ja kehitystyön, toteutettavuustutkimukset, muotoilun, koulutuksen ja markkinoinnin, kun näiden nimenomaisena tavoitteena on kehittää ja/tai ottaa käyttöön tuote- tai prosessi-innovaatio. Innovaatiotoiminta kattaa myös kaiken tyyppisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan uuden tiedon tuottamiseksi tai tieteellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi.

Kysely koskee sekä innovaatiotoimintaa harjoittaneita yrityksiä että yrityksiä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina 2014–2016. Pyydämme täyttämään kaikki kysymykset, mikäli toisin ei mainita.

Kirjautuminen palveluun

Tunnus ja salasana on toimitettu Tilastokeskuksen lähettämässä saatekirjeessä. Pyydettäessä saatte tunnuksen ja salasanan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tiede.teknologia@tilastokeskus.fi (ilmoittakaa yrityksen nimi ja yritystunnus) tai soittamalla alla oleville Tilastokeskuksen yhteyshenkilöille.

Lomakkeen täyttäminen

Lomakkeella liikutaan käyttämällä sen omia toimintapainikkeita, ei selaimen edellinen- (back) ja seuraava- (forward) painikkeita. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää tallentamalla siihen asti täytetyt tiedot ja kirjautumalla järjestelmästä ulos, täyttämistä voi jatkaa kirjautumalla uudelleen annetuilla tunnuksilla.

Tiedonkeruu on päättynyt.

Lomakkeen tulostus

Tarvittaessa voitte tulostaa lomakkeen täyttämisen tueksi tai täytetyn lomakkeen arkistointianne varten.

Yhteyshenkilöt

Ossi Tikkanen puh. 029 551 2682
Maritta Koivu   puh. 029 551 3217
tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Tekninen tuki

OpusCapita Service Desk
information.fi@opuscapita.com
puh. 09 5846 6100