Tilkes  På svenska

Yritysten innovaatiotoiminta 2016–2018

Kysely kerää tietoja yritysten innovaatiotoiminnasta sekä innovaatiotoimintaan läheisesti liittyvistä teemoista ja innovaatiotoiminnan mahdollistavista tekijöistä ml. yritysten tietovirrat ja hankinnat, digitalisaatio ja datan käyttö sekä esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö.

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia yrityksen kehittämis-, rahoitus- ja kaupallistoimia, jotka tähtäävät tai johtavat innovaatioihin.
Innovaatiolla taas tarkoitetaan

  • uusia tai parannettuja, markkinoille tuotuja tavaroita tai palveluita tai
  • uusia tai parannettuja, käyttöönotettuja liiketoimintaprosesseja,
jotka merkittävästi eroavat yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista.

Kysely koskee sekä innovaatiotoimintaa harjoittaneita yrityksiä että yrityksiä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018. Pyydämme täyttämään kaikki kysymykset, mikäli toisin ei mainita.

Kirjautuminen palveluun

Tunnus ja salasana on toimitettu Tilastokeskuksen lähettämässä saatekirjeessä. Pyydettäessä saatte tunnuksen ja salasanan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tiede.teknologia@tilastokeskus.fi (ilmoittakaa yrityksen nimi ja yritystunnus) tai soittamalla alla oleville Tilastokeskuksen yhteyshenkilöille.

Lomakkeen täyttäminen

Lomakkeella liikutaan käyttämällä sen omia toimintapainikkeita, ei selaimen edellinen- (back) ja seuraava- (forward) painikkeita. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää tallentamalla siihen asti täytetyt tiedot ja kirjautumalla järjestelmästä ulos, täyttämistä voi jatkaa kirjautumalla uudelleen annetuilla tunnuksilla.

Tiedonkeruu on päättynyt.

Lomakkeen tulostus

Tarvittaessa voitte tulostaa lomakkeen täyttämisen tueksi tai täytetyn lomakkeen arkistointianne varten.

Yhteyshenkilöt

Ossi Tikkanen puh. 029 551 2682
Johanna Tarkkanen puh. 029 551 2311
tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Tekninen tuki

Posti Messaging Customer Service