Tilastokeskus

SVT - Suomen virallinen tilasto Suomeksi

Läroanstaltstatistik

Från den här sidan kan du logga in till de följande insamlingar av uppgifter:

Läroanstaltstatistikens web-blanketter:

  • Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2018
  • Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2018
  • Ämnesval i gymnasieutbildning 2017 (stängd)
  • Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten 2018 (stängd)

Läroanstaltstatistikens dataöverförningar:

  • Studerande i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2018 (stängd)
  • Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret 2018 (stängd)
  • Studerande i gymnasieutbildning 2018 (stängd)
Användar-ID:
Lösenord:

Samma användaridentifikation och lösenord används till alla insamlingar. Programmerna kan användas dygnet runt.


Statistikcentralen, användarstöd i frågor som gäller uppgiftsinnehållet, användaridentifikationer

oppilaitostilastot@stat.fi