Statistikcentralen

Enkät om löner inom kommunsektorn

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om arbetsställen inom kommunsektorn och uppgifter om anställdas löner i oktober för framställning av statistik. Via denna tjänst skickar kommunerna och samkommunerna uppgifterna till Statistikcentralen antingen i form av filöverföring eller med webblanketter. Att sända uppgifterna via dessa sidor är gratis och säkert.

Inloggning till tjänsten

Statistikcentralen har sänt användarkoden och lösenordet till användarna.

Användar-ID
Lösenord

Kontaktinformation

Löner inom kommunsektorn

E-post: palkat.kunnat@stat.fi

Frågor som gäller sändningen av uppgifter:
029 551 3503
Mervi Kurvinen
Tiina Talvio

Frågor som gäller innehållet:
Maija Lahtinen 029 551 3645
Terhi Öberg 029 551 3566
Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450

Arbetsställen

E-post: yritys.rekisteri@stat.fi

Frågor som gäller innehållet och sändningen av uppgifter:
029 551 3581 (klo 10-15)
Nina Nikkanen