Suomeksi | På svenska | In English 

Tällä sivulla voit hakea vakuutusedustajarekisterissä olevia asiamiehiä ja vakuutusmeklareita. Kirjoita hakuehto toiseen tai kumpaankin hakukentistä ja klikkaa Hae.

Oikeushenkilön nimi tai y-tunnus
Henkilön nimi

Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain sellainen vakuutusedustaja, joka on merkitty Finanssivalvonnan pitämään vakuutusedustajarekisteriin tai joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. (Laki vakuutusedustuksesta 570/2005.)

Vakuutusedustajarekisterijärjestelmän kautta voi hakea rekisteröintiä vakuutusasiamieheksi tai vakuutusmeklariksi. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin sekä hakemusliitteisiin, jotka löytyvät Finanssivalvonnan määräys ja ohjekokoelmasta vakuutusedustajille. Rekisteröinnin hakemisesta Finanssivalvonta perii hakemusmaksun.

Vakuutusmeklariksi rekisteröintiä hakevan luonnollisen henkilön on suoritettava vakuutusmeklaritutkinto voidakseen rekisteröityä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet. Vakuutusmeklaritutkintoja järjestää vakuutusedustuslautakunta.