Tilkes

Löneenkät inom den privata sektorn 2021

Logga in till tjänsten

Löneenkät inom den privata sektorn 2021 är stängd.

Frågor som gäller sändning av förfrågan,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 3503:
Mervi Kurvinen
Nina Nikkanen
Tiina Talvio

Frågor som gäller innehållet av förfrågan:
Löner inom den privata sektorn,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 2322:
Anu Uuttu