Tilkes

Löneenkät inom den privata sektorn 2018

Efter att Ni loggat ut från blanketten kan Ni ge synpunkter på enkäten. Er åsikt är viktig! Mera information.

Logga in till tjänsten

Användaridentifikation Användaren av tjänsten har fått identifikationen och lösenordet i ett brev från Statistikcentralen. Vid behov kan ni fråga per e-post efter användaridentifikation samt lösenord för inloggning: palkat.yksityinen@stat.fi
Lösenord

Statistikcentralen, löner inom den privata sektorn

Frågor per E-post
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi

Frågor som gäller sändning av förfrågan, tfn. 029 551 3503:
Mervi Kurvinen
Tiina Talvio

Frågor som gäller innehållet av förfrågan:
Anu Uuttu tfn. 029 551 2322
Heli Udd tfn. 029 551 3522