Tilkes

Löneenkät inom den privata sektorn 2019

Efter att Ni loggat ut från blanketten kan Ni ge synpunkter på enkäten. Er åsikt är viktig! Mera information.

Logga in till tjänsten

Användaridentifikation Användaren av tjänsten har fått identifikationen och lösenordet i ett brev från Statistikcentralen. Vid behov kan ni fråga per e-post efter användaridentifikation samt lösenord för inloggning: palkat.yksityinen@stat.fi
Lösenord

Frågor som gäller sändning av förfrågan,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 3503:
Nina Nikkanen
Tiina Talvio

Frågor som gäller innehållet av förfrågan:
Löner inom den privata sektorn,
E-post: palkat.yksityinen@stat.fi eller tfn. 029 551 2322:
Anu Uuttu